V jakých situacích vyhledat OSPOD

•  Výchovné problémy dítěte

  Rozvod/rozchod rodičů

•  Pěstounská péče a osvojení

•  Podezření na zanedbávání, týrání a zneužívání dětí

• Konflikty rodičů týkající se nezletilých dětí (např.: neplacení výživného, nedodržování rozsudku soudu o úpravě styku rodiče s dítětem)

•  Narození dítěte bez uvedení otce v rodném listu

•  Dítě při zažívaném problému

 

.

'