Pokud se na nás obrátí rodič, který uvažuje o rozvodu/rozchodu s druhým rodičem, popř. již s druhým rodičem ukončil společnou domácnost, OSPOD poskytne poradenství:

– o možné úpravě poměrů k nezl. dětem (výlučná péče, střídavá péče nebo společná péče rodičů), stanovení vyživovací povinnosti

– o průběhu soudního řízení, výkonu kolizního opatrovnictví a zjišťování názoru dítěte

– o úpravě styku rodiče s dítětem (styk rodiče s dítětem může probíhat na základě dohody rodičů nebo může být upraven soudním rozhodnutím společně s úpravou poměrů, nebo kdykoli později, pokud rodič podá .návrh na. úpravu.styku.s.dítětem – konkrétní vymezení času a místa kontaktu)

.
Zpět na Životní situace

 

.