Kontaktní osoby         Pravidla pro podávání a vyřizování stížností 

Posláním Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Kutná Hora je ochrana práv a zájmů nezletilých dětí, pomoc při řešení životních situací, které by ohrozily řádný vývoj nezletilých, a podpora řádně fungující rodiny a to na celém území ORP Kutná Hora.

Cílem Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Kutná Hora je zajištění klidného, podnětného, bezkonfliktního rodinného prostředí pro každé nezletilé dítě, zajištění nejvýše možné dosažitelné úrovně vzdělání a zdravotního stavu a ochrana před tělesným a duševním týráním, před zanedbáváním a zneužíváním.

.
PRO KOHO TU JSME?

• pro nezletilé dítě, které se ocitlo v obtížné životní situaci

• pro nezletilé dítě, které je ohroženo týráním, zanedbáváním, zneužíváním (nadměrné trestání, bití, sexuální zneužívání, psychické týrání), rozvodem či rozchodem rodičů, konflikty rodičů

• pro děti v náhradní rodinné péči

• pro děti v ústavní péči

• pro děti s výchovnými problémy

• pro děti bez péče rodičů (úmrtí rodičů, nemoc rodičů, opuštění dítěte)