Na oddělení sociálně právní ochrany je zřízeno 14 pracovních míst.

Jméno Pracovní pozice Úvazek Zastupitelnost
Mgr. Šárka Zittová Vedoucí oddělení,
sociální pracovník
1 Velímská Eva
místo neobsazeno Referent sociálních věcí, sociální pracovník 1 vzájemná zastupitelnost
Mgr. Jaroslava Cempírková, DiS. Referent sociálních věcí, sociální pracovník 1
Bc. Martina Haškovcová Referent sociálních věcí, sociální pracovník 1
Ivana Hronová Referent sociálních věcí, sociální pracovník 1
místo neobsazeno Referent sociálních věcí, sociální pracovník 1
Mgr. Marie Pavlíková Referent sociálních věcí, sociální pracovník 1
Monika Viktorová, DiS. Referent sociálních věcí, sociální pracovník 1
Bc. Alena Netolická Referent sociálních věcí, kurátor pro děti a mládež 1 vzájemná zastupitelnost
Mgr. Veronika Šmejdová Referent sociálních věcí, kurátor pro děti a mládež 1
Bc. Lucie Altmannová Referent sociálních věcí, specialista pro náhradní rodinnou péči 1 vzájemná zastupitelnost
Mgr. Štěpánka Janálová Referent sociálních věcí, organizace výkonu pěstounské péče,

specialista pro náhradní rodinnou péči

0,7

 

0,3

místo neobsazeno Referent sociálních věcí, specialista pro náhradní rodinnou péči 1
Eva Velímská Referent sociálních věcí, specialista pro náhradní rodinnou péči 1