V případě, že má kdokoli podezření na zanedbávání, týrání či zneužívání dítěte, je jeho povinnost tuto skutečnost oznámit na Policii ČR, případně na OSPOD. Oznámení může být učiněno formou dopisu, e-mailové zprávy, telefonátu či osobního jednání. Po obdržení oznámení na OSPOD je vyhodnocována situace dítěte.

 

.
Zpět na Životní situace

 

.