Pokud se na OSPOD obrátí matka či otec ve věci určení otcovství, je jim poskytnuto poradenství:

– o možnosti dodatečného přiznání otcovství souhlasným prohlášením obou rodičů na kterékoliv matrice

– o možnosti určování otcovství prostřednictvím soudu,  o náležitostech návrhu a o průběhu tohoto řízení

Po určení otcovství vzniká, mimo jiné, otci vyživovací povinnost k nezl. dítěti a právo na kontakt s nezl. dítětem.

.

.
Zpět na Životní situace

 

.