Jestliže se rodič dostaví na OSPOD s tím, že se s druhým rodičem nemůže domluvit ohledně jejich společného nezletilého dítěte:

– s příchozím rodičem je situace podrobně probrána

– je sepsán záznam/protokol o jednání na OSPOD

– dle konkrétní situace je rodič poučen: o právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, o právech dítěte vyplývajících z právních norem, zejména Úmluvy o právech dítěte

– případně je rodičům doporučeno využití odborné pomoci

.
Další postup se odvíjí od důvodu konfliktu, např. pokud:

– rodiče mají konflikty ohledně placení výživného či styku rodiče s dítětem a tyto okolnosti doposud nebyly upraveny soudem, je rodič informován o možnosti stanovení výživného či úpravy styku soudním rozhodnutím na základě podaného návrhu u okresního soudu, dále je rodič informován o náležitostech návrhu a průběhu řízení u okresního soudu

– jeden z rodičů nedodržuje soudní rozsudek (o stanovení výživného či úpravě styku rodiče s dítětem), OSPOD kontaktuje druhého rodiče a informuje ho o povinnostech vyplývajících ze soudního rozhodnutí a možných následcích nedodržování rozsudku (podání trestního oznámení, podání návrhu na výkon soudního rozhodnutí)

.
Zpět na Životní situace

 

.