Náhradní rodinná péče má tyto druhy:

– pěstounskou péči

– osvojení

– pěstounskou péči na přechodnou dobu

Osoby, které mají zájem stát se pěstouny, nebo osvojiteli dítěte, se zkontaktují se sociální pracovnicí pro náhradní rodinnou péči na odd. sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Kutné Hoře. Tento úřad je příslušný k podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu.


Žadatelům jsou poskytnuty:

– bližší informace k náhradní rodinné péči (všeobecné zákonné požadavky v oblasti náhradní rodinné péče (neboli NRP), proces vyřizování žádosti, předepsané doklady)

– formuláře žádostí o osvojení/pěstounskou péči a ostatní předepsané tiskopisy, včetně informací o dalších náležitostech k žádosti o osvojení/pěstounskou péči (např. zpráva lékaře o zdravotním stavu žadatelů, opis rejstříku trestu, kopie oddacího listu, potvrzení o výdělcích, životopis, souhlas s odborným posuzováním a se zjišťováním údajů)

Dále je proveden úvodní rozhovor s žadateli o jejich motivaci k náhradní rodinné péči a jejich možnostech (bytových, finančních, zdravotních…).


Po podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny:

– je domluvena návštěva v  bydlišti žadatelů, kde je následně provedeno sociální šetření, také je s žadateli veden podrobnější pohovor, který je jednou z předepsaných náležitostí při vyřizování jejich žádosti

– po kompletaci dokladů a náležitostí je spisová dokumentace k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/ pěstouny postupována krajskému úřadu k dalšímu řízení

.
Zpět na Životní situace

 

.