Pokud máš čas a chuť, tady máš podrobnější informace o OSPOD.

Co je to OSPOD

OSPOD, neboli oddělení sociálně-právní ochrany dětí, je jedním z mnoha oddělení Městského úřadu. Každé oddělení má na starosti různé oblasti. OSPOD má na starosti záležitosti týkající se nezletilých dětí, tedy těch, které ještě nedovršily 18 let.

S čím se na OSPOD můžeš např. obrátit?

–          Rodiče se rozvádějí a ty nevíš, co bude dál

–          Rodiče se hádají, ubližují si

–          Doma ti ubližují, bijí tě, nadávají ti

–          Nerozumíš si s novými partnery rodičů

–          Rodiče jsou často opilí a nechovají se k tobě hezky, ubližují ti

–          Stává se, že doma není nic k jídlu a ty máš hlad

–          Často zůstáváš doma sám

–          Máš strach jít do školy, protože se ti spolužáci posmívají, ubližují ti, pomlouvají tě na facebooku, nemluví s tebou

–          Ve škole ti to nejde a rodiče ti nadávají za špatné známky, mluví o tom, že půjdeš do ústavu

–          Jsi těhotná, tvoje kamarádka je těhotná, nebo tvoje přítelkyně je těhotná a nevíš si rady

–          Něco jsi provedl(a) (něco ukradl(a), někomu ublížil(a), utekl(a) z domova, pil(a) alkohol nebo si vzal(a) drogu apod.) a bojíš se, co bude dál

–          Ubližuje ti někdo cizí – dělá ti něco, co ti je nepříjemné

Kde OSPOD najdeš a kdy můžeš přijít?

OSPOD v Kutné Hoře sídlí v budově Městského úřadu na adrese Radnická 178, Kutná Hora (je to budova, kde také vydávají občanské průkazy, řidičské průkazy nebo cestovní pasy). OSPOD má své kanceláře v prvním mezipatře, jsou to kanceláře číslo 119 – 126.

Městský úřad má své úřední hodiny, které platí také pro OSPOD:

pondělí 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00

úterý 7:30 – 11:30 a 12:00 – 15:00

středa 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00

čtvrtek 7:30 – 11:30 a 12:00 – 15:00

pátek 7:30 – 11:30 a 12:00 – 14:30.

Přijít můžeš v těchto časech kdykoli bez ohlášení, vždy je někdo přítomen, kdo se tě ujme a vyslechne. Když se budeš cítit v ohrožení kdykoli jindy, můžeš zavolat na policii – číslo 158 a ta nás bude kontaktovat.

Když nebudeš chtít se svým problémem přijít přímo za námi, můžeš se svěřit např. komukoli z rodiny, paní učitelce nebo i lékaři, případně zavolat na linku důvěry (tel. 327 511 111). Ti všichni ti pomohou a v případě potřeby kontaktují i nás.

Kdo je sociální pracovnice?

Na OSPOD pracují sociální pracovnice, odborně také referentky sociálních věcí.Každá má na starosti svůj ,,obvod“, podle kterého si rozdělují případy jednotlivých dětí. Která je ta ,,tvoje“ pracovnice, najdeš dole:

Mgr. Šárka Zittová – vedoucí oddělení, referent sociálních věcí
Tel.: 327 710 286, e-mail: zittovas@mu.kutnahora.cz, č. dveří 118

 Bc. Martina Haškovcová – referent sociálních věcí
Tel.: 327 710 278, e-mail: haskovcova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 120
Správní obvod: Kutná Hora (A, S), Zruč nad Sázavou

 Ivana Hronová – referent sociálních věcí
Tel.: 327 710 279,  e-mail: hronova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 124
Správní obvod: Kutná Hora (J, V, W, Z, Ž), Dolní Pohleď, Horka II, Rataje nad Sázavou, Samopše, Ledečko, Soběšín, Církvice, Podveky, Nové Dvory, Hlízov

 Mgr. Veronika Šmejdová– kurátorka pro děti a mládež
Tel.: 327 710 276, e-mail: smejdova@mu.kutnahora.czč. dveří 122

 Bc. Lucie Altmannová– specialista pro náhradní rodinnou péči
Tel.: 327 710 292, e-mail: altmannova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 126

 Monika Viktorová, DiS. – referent sociálních věcí
Tel.: 327 710 251, e-mail: viktorova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 119
Správní obvod: Kutná Hora (B, K, L, M), Úžice, Staňkovice, Vavřinec, Onomyšl, Košice, Úmonín, Nepoměřice

 Bc. Alena Netolická – kurátorka pro děti a mládež
Tel.: 327 710 284, e-mail: netolicka@mu.kutnahora.cz, č. dveří 122

 Bc. Romana Vernerová, DiS. – organizace výkonu pěstounské péče
Tel.: 327 710 257, e-mail: vernerova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 125

 Eva Velímská – specialista pro náhradní rodinnou péči
Tel.: 327 710 283, e-mail: velimska@mu.kutnahora.cz, č. dveří 123

 Martina Cásková, DiS. –  referent sociálních věcí Tel.: 327 710 293, e-mail: caskova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 125
Správní obvod: Kutná Hora (CH, I, N, O, P, Q), Záboří nad Labem, Křesetice, Černíny, Štipoklasy, Bohdaneč, Prostřední Ves, Zbizuby, Vlastějovice

 Mgr. Marie Zíková – referent sociálních věcí
Tel.: 327 710 289, e-mail: zikova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 121
Správní obvod: Kutná Hora (C, Č, D), Červené Janovice, Třebětín, Petrovice I., Paběnice, Bludov, Opatovice I., Svatý Mikuláš, Bernardov, Kobylnice

 Eva Turnovská, DiS. –  specialista pro náhradní rodinnou péči
Tel.: 327 710 297, e-mail: turnovska@mu.kutnahora.cz, č. dveří 126

 Bc. Petra Mužíková, DiS. – referent sociálních věcí
Tel.: 327 710 240, e-mail: muzikova@mu.kutnahora.cz, č. dveří 119 Správní obvod: Kutná Hora (R, Ř, Š, T, U), Zbraslavice, Uhlířské Janovice, Rašovice, Suchdol, Vidice, Sudějov, Miskovice

 

 

 

Za sociální pracovnicí můžeš přijít na úřad v úředních hodinách, nebo jí můžeš zatelefonovat nebo poslat e-mail. Pokud by se stalo, že právě tvoje pracovnice není ten den v práci, pomůže ti kterákoli jiná.

Co se stane potom, když na OSPOD přijdeš?

Nejprve si s tebou pracovnice popovídá a posoudí, jak je tvá situace naléhavá. Případně, pokud jí kontaktuješ telefonicky nebo e-mailem, tak se s tebou domluví na osobní schůzce.

Domluvíte se spolu na dalším řešení. Může se stát, že si nebudeš přát, aby někdo věděl o tom, že jsi s námi mluvil(a). Pracovnice se vždy bude snažit tvé přání respektovat, ale v případě, že by to nebylo zcela možné, se s Tebou opět domluví na nejpřijatelnějším řešení.

Pokud nebude v možnostech sociální pracovnice vyřešit tvůj problém, pomůže ti najít odborníka, který ti bude schopen pomoci.

Pokud nebudeš spokojen(a) se sociální pracovnicí, můžeš se obrátit na vedoucí OSPOD – Mgr. Šárku Zittovou, případně na vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
– Mgr. Bc. Mariana Šlesingra, DiS.

Co všechno sociální pracovnice dělá?

–          Poskytuje poradenství – sociální pracovnice poskytuje rodičům i dětem informace týkající se jejich práv a povinností, které souvisí s výchovou dětí a péčí o děti, informace o různých zařízeních, která pomáhají rodinám s dětmi – seznam různých zařízení na kutnohorsku najdeš na webových stránkách OSPOD pod záložkou ,,Návazné služby“. Sociální pracovnice se vždy bude snažit poradit se vším, s čím se na ní obrátíš, případně ti pomůže najít správného člověka, který by ti s tvým problémem pomohl.

–          Provádí pohovory s dětmi – ze zákona má každé dítě právo na informace a na vyjádření svého názoru. To znamená, že se můžeš svobodně vyjádřit ke všem záležitostem, které se tě nějakým způsobem týkají, a to i bez přítomnosti rodičů, nebo jiných osob, které se o tebe starají. Sociální pracovnice provádí pohovory s dětmi v různých situacích – např. když u soudu probíhá jednání, které se týká dítěte, v případě oznámení na podezření, že v rodině dochází k týrání, zanedbávání. Také kurátorka provádí tzv. výchovný pohovor s dětmi, které mají opakované výchovné problémy.

–          Jedná s rodiči na OSPOD – na OSPOD za sociální pracovnicí chodí rodiče řešit záležitosti týkající se nezletilých dětí. Rodiče mohou přijít sami, nebo na pozvání pracovnice.

–          Provádí sociální šetření v rodině – při sociálním šetření se sociální pracovnice zaměřuje na to, jestli máš kde spát, máš co na sebe, máš místo vhodné na učení, máš hygienické potřeby, máš základní potraviny apod. Sociální pracovnice také sleduje vztahy v rodině, jak se k sobě v rodině všichni chovají, s jakými jinými lidmi se rodina stýká apod.

–          Účastní se soudního jednání – sociální pracovnice je přítomna každému soudnímu jednání, které se týká nezletilých dětí. Vykonává funkci tzv. kolizního opatrovníka. Děti, kterým ještě nebylo 18 let, se nemohou sami zastupovat u soudního jednání, proto tam za ně jde sociální pracovnice. To však neznamená, že nemůžeš být u jednání přítomen.

–          Účastní se výslechů dětí policií – sociální pracovnice je přítomna, když policie vyslýchá děti. Sociální pracovnice při výslechu dohlíží na to, aby dítě bylo policistou poučeno o svých právech a povinnostech a dále dohlíží nad tím, jak výslech probíhá.

–          Navštěvuje děti, které mají nařízenou ústavní výchovu – tedy děti, které jsou v dětských domovech nebo výchovných ústavech apod. Sociální pracovnice tyto děti navštěvuje jednou za tři měsíce přímo v zařízení. Provede s ním pohovor a zjišťuje, jak se dítěti daří, zda má vše potřebné, zda dítě něco trápí a informuje ho o jeho rodině. Sociální pracovnice také hovoří s pracovníky zařízení – nejčastěji se sociálním pracovníkem, vychovateli a ředitelem.

–          Pořádá případové konference – sociální pracovnice může uspořádat tzv. případovou konferenci. To je takové setkání rodičů a odborníků, kteří se snaží pomoci rodině vyřešit problém, se kterým se potýká. Případové konference se někdy účastní i děti.

–          Vykonává funkci poručníka – pokud se stane, že dítě nemá žádného zákonného zástupce, poručníkem je OSPOD do té doby, než soud rozhodne, kdo bude poručníkem nadále. To se stává v případech, kdy oba rodiče zemřou, nebo jsou zbaveni rodičovské odpovědnosti.

–          Navrhuje výchovná opatření – pokud rodiče nebo dítě s OSPOD nespolupracují, může jim sociální pracovnice uložit výchovné opatření – např. dítě a rodiče napomene, stanoví nad dítětem dohled, zakáže mu určité činnosti nebo návštěvy různých míst nebo akcí. Také může uložit povinnost využít pomoc odborníka.

–          Zajišťuje náhradní rodinnou péči – pokud se stane, že dítě nemůže nějakou dobu z různých důvodů zůstat ve své rodině, případně se ocitne bez péče rodičů, sociální pracovnice zjišťuje, kdo jiný by se mohl o dítě postarat. Nejprve hledá mezi příbuznými – babičkami, dědečky, tetami apod. Pokud nenajde nikoho mezi příbuznými, pak hledá vhodnou pěstounskou rodinu, případně dětský domov.

 

Rodiče se rozcházejí/rozvádějí

V rodině se někdy stane, že rodiče si přestanou rozumět a rozhodnou se, že už dál nebudou žít spolu. Co ale v takové chvíli čeká tebe?

Před tím, než se rodiče rozvedou, musí se domluvit, jak to bude dál s tebou, případně i tvými sourozenci. Jeden z rodičů si podá návrh k soudu na tzv. úpravu poměrů k nezletilým dětem. Soud nařídí jednání, kde se sejde mamka, taťka, sociální pracovnice z OSPOD jako tvůj opatrovník a paní soudkyně. Opatrovníka máš v tu chvíli proto, aby hájil tvůj nejlepší zájem před soudem. Pokud se rodiče nedohodnou, tak tě opatrovník před jednáním navštíví, tvoji rodinu a zeptá se tě na tvůj názor. Můžeš mu říct vše, co tě trápí i co by sis přál, ale máš i právo se nevyjadřovat. Tvé přání pak opatrovník sdělí soudu. Opatrovník ti také dá informace o tom, jak soudní řízení probíhá, můžeš se ho zeptat na cokoli, co tě zajímá nebo čemu nerozumíš. Máš právo se účastnit jednání u soudu.

Může se stát, že si s tebou bude chtít paní soudkyně popovídat sama. V tom případě máš možnost vzít si s sebou tzv. důvěrníka. To je osoba starší 18-ti let, které důvěřuješ, a je ti blízká (kamarád/ka, učitel/ka, někdo z rodiny…).

Jaké možnosti péče o děti po rozvodu jsou? Můžeš být svěřen(a) do péče jednoho z rodičů (mamky nebo taťky) a s druhým rodičem se po dohodě můžeš navštěvovat. Nebo můžeš být svěřen(a) do střídavé péče rodičů, kdy se po určité době střídáš u mamky a u taťky, většinou je střídání po týdnu. Další možností je společná péče.

Každé rozhodnutí soudu o péči o tebe se dá změnit, nemusí platit až do tvých 18-ti let. Pokud by ti za nějakou dobu nevyhovovalo, jak soud rozhodl, přestože to předtím bylo tvé přání, neboj se, dá se to změnit. Stačí, když to řekneš rodičům, nám, nebo komukoli, v koho máš důvěru. Jeden z rodičů pak podá nový návrh a soud se tím bude zabývat.

Sociální pracovnice (opatrovníka) se můžeš na cokoli zeptat a s čímkoli se jí svěřit. Pamatuj, že pro ni není žádná tvá otázka hloupá.

A neboj se, i po rozvodu zůstává mamka tvojí mamkou a taťka tvým taťkou.

Tvoje práva

Práva každého dítěte jsou zaručena dokumentem, který se jmenuje Úmluva o právech dítěte.

Úmluva o právech dítěte zaručuje dětem zejména tato práva:

–          Právo na život (čl. 6)

–          Právo na jméno, státní příslušnost (čl. 7)

–          Právo znát své rodiče a právo na jejich péči (čl. 7)

–          Právo na zachování totožnosti (čl. 8)

–          Právo svobodně vyjadřovat vlastní názory ve všech záležitostech, které se dotýkají dítěte (čl. 12)

–          Právo na svobodu projevu – vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky (čl. 13)

–          Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství (čl. 14)

–          Právo na svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování (čl. 15)

–          Právo na zvláštní ochrany a pomoc poskytovanou státem (čl. 20)

–          Právo postiženého dítěte na zvláštní péči (čl. 23)

–          Právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení (čl. 24)

–          Právo na životní úroveň nezbytnou pro tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj (čl. 27)

–          Právo na vzdělání – zejména bezplatné a povinné základní vzdělání (čl. 28)

–          Právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti (čl. 31)

–          Právo na ochranu před hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může pro dítě nebezpečná, nebo bránit jeho vzdělávání, nebo která by škodila zdraví dítěte nebo jeho tělesnému, duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji (čl. 32)

Tvoje povinnosti

Mimo práv, která jsou Ti zaručena, máš také určité povinnosti. Ty jsou uvedené především v Občanském zákoníku v části Rodinné právo. Patří sem zejména:

–          Dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. (§857)

–          Dítě se podílí na péči o chod domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. (§886)

Potřebuješ podat připomínku nebo si chceš stěžovat

Podat připomínku nebo stížnost můžeš osobně, ale i písemně u každé pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo u vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Jestliže nechceš s nikým osobně mluvit, můžeš písemnou stížnost či připomínku podat také na podatelně, která je ve Vlašském dvoře (Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora).

Stížnost nebo připomínku můžeš zaslat také e-mailem na e-mailovou adresu:

– podatelna@kutnahora.cz,

– vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

– vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí,

– pracovnic orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jejichž e-mailové adresy najdeš na webových stránkách OSPOD v záložce „kontakty“ nebo na nástěnce na chodbě v 1. mezipatře Radnické ulice číslo 178 v Kutné Hoře.