Činnosti OSPOD Kutná Hora

 • sociální šetření

 

 • jednání s rodiče, klientem

 

 • pohovor s dítětem

 

 • soudní jednání

 

 • účast při výslechu

 

 • návštěvy dětí v ústavní výchově

 

 • poradenská činnost – sociální poradenství, právní poradenství

 

 • předběžné opatření

 

 • případová konference

 

 • přijetí oznámení o podezření na fyzické či psychické týrání,  zneužívání nebo zanedbávání dítěte

 

 • výkon funkce kolizního opatrovníka

 

 • výkon funkce poručníka

 

 • výkon sociální kurately pro děti a mládež

 

 • ukládání výchovných opatření

 

 • náhradní rodinná péče – vyřizování žádostí a zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu; sledování vývoje dětí svěřených do péče třetí osoby

 

 • sanace rodiny

.

Celý článek