Životní situace: Rozvod/rozchod rodičů

Pokud se na nás obrátí rodič, který uvažuje o rozvodu/rozchodu s druhým rodiče, popř. již s druhým rodičem ukončil společnou domácnost, OSPOD poskytne informace:

– jak je možné upravit poměry nezletilých dětí (kdo se o ně bude dále starat). Možnosti úpravy poměrů dítěte jsou svěření dítěte do výlučné péče, střídavé péče nebo společné péče rodičů. Při soudní úpravě poměrů dítěte se rozhoduje i o výživném.

– jak probíhá soudní úprava poměrů nezl. dětí (kdo o úpravě poměrů rozhoduje, co je třeba dodat k návrhu a jaký je průběh soudního řízení).

– o možnostech kontaktu (tzv. úpravě styku) rodičů s dítětem. Styk rodiče s dítětem může probíhat na základě dohody rodičů nebo může být upraven soudním rozhodnutím společně s úpravou poměrů nebo kdykoli později pokud rodič podá .návrh na. úpravu.styku.s.dítětem (konkrétní vymezení času a místa kontaktu).

.
Zpět na Životní situace

 

.