Životní situace: Narození dítěte bez uvedení otce v rodném listu

Pokud se na OSPOD obrátí matka, jejíž dítě nemá ve svém rodném listu uvedeného otce, jsou jí poskytnuty:

– poučení podle Úmluvy o právech dítěte (každé dítě má právo znát svého biologického otce),

– souhrnné informace o možnosti dodatečného přiznání otcovství souhlasným prohlášením obou rodičů na matrice, z čehož plyne vyživovací povinnost otce,

– informace o právu matky domáhat se určení otcovství ke svému dítěti (proces určování otcovství prostřednictvím soudu, jaké jsou náležitosti, návrh a průběh tohoto řízení, z toho vyplývající práva a povinnosti).

.
Pokud se na OSPOD obrátí otec, který se domáhá určení otcovství, jsou mu poskytnuty informace:

– o možnosti dodatečného přiznání otcovství souhlasným prohlášením obou rodičů na matrice a vyživovací povinnost otce,

– o právu domáhat se určení ke svému dítěti (proces určování otcovství prostřednictvím soudu, jaké jsou náležitosti, návrh a průběh tohoto řízení, z toho vyplývající práva a povinnosti).

.
Zpět na Životní situace

 

.